Fedor Konyukhov
enru

Somnitelnaya Bay.

Lithography from series "Wrangel Island". 1981.
Facebook
Вконтакте