Fedor Konyukhov
enru

Yacht "Chukotka".

Lithography, 1982.
Facebook
Вконтакте